Použite prosím zdarma dostupné programy aScAgenda,
ŠVS BB alebo eŠkola
 

 Zriaďovatelia, vypĺňajte údaje priamo cez internet
 

 

POZOR: Poskytovateľom záujmového vzdelávania môžu byť od 1. septembra 2008 aj základné umelecké školy.

 

Financovanie záujmového vdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona 597/2003 Z.z. § 7 ods. 8 zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády 630/2008 § 9 z 10. decembra 2008.

POZOR! Smernica ministerstva školstva SR č. 6/2007-R o vzdelávacích poukazoch bola zrušená smernicou Ministerstva školstva SR č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov !

Administrácia vzdelávacích poukazov - postup prác

Termíny - pre ZŠ, SŠ, školské zariadenia a zriaďovateľov