Vydavateľ Poskytovateľ


Použite prosím zdarma dostupné programy aScAgenda,
ŠVS BB alebo eŠkola
 

 

Zriaďovateľ


Zriaďovatelia, vypĺňajte údaje priamo cez internet
 

 

OÚ - odbory školstva


OÚ, preberanie protokolov od zriaďovateľov

 

 

POZOR!  V súvislosti s identifikáciou školy / školského zariadenia v RISe cez EduID sa prechádza k tejto identifikácii aj v systéme Vzdelávacích poukazov.

Poskytovateľom záujmového vzdelávania môžu byť od 1. septembra 2008 aj základné umelecké školy.

 

Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č.597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017)
a nariadenia vlády č.630/2008 Z.z.§ 9 z 10. decembra 2008.

 Novelou zo dňa 28.4.2020 bola vypustená požiadavka na rozsah najmenej 60 hodín.

Administrácia vzdelávacích poukazov - postup prác

Termíny - pre ZŠ, SŠ, školské zariadenia a zriaďovateľov

Kontakty - pre konzultáciu k aplikácii